Dzielimy się dobrym smakiem
Czas dla siebie
Dzielimy się pasjami
Dzielimy się wspólnym czasem
Wydziobywanie piór

Wydziobywanie w stadzie oczywiście najłatwiej zauważyć po braku lub uszkodzeniu piór u kury. Najczęściej pióra są wydziobywane z grzbietu, ogona, końców skrzydeł, głowy i szyi. Jeśli ubytków w upierzeniu nie możesz wytłumaczyć zmianą upierzenia lub pokryciem przez koguta, zacznij obserwować swoje kury z większą uwagą.

Agresywną kurę odizoluj od pozostałych, ponieważ inne mogą zacząć ją naśladować. Takiej kurze należy dać drugą szansę, przywracając ją do stada po krótkiej przerwie. Zwykle agresywne zachowanie niestety się powtarza. Zaatakowane kury również oddziel od pozostałych, gdyż mogą swoim wybrakowanym upierzeniem prowokować inne kur do agresji. W przypadku podziobanej kury możesz zastosować specjalny środek w aerozolu przeciw dziobaniu. Nie jest to jednak rozwiązanie działające w dłuższej perspektywie.

Dziobiące kury możesz ciągle eliminować, ale to oznacza, że przyczyną agresji jest jakiś czynnik zewnętrzny. Należy sobie zadać następujące pytania kontrolne:

  • Czy wszystkie kury mają taki sam dostęp do pokarmu i wody?
  • Czy temperatura w kurniku nie jest za niska lub za wysoka?
  • Czy w kurniku lub na wybiegu nie ma za dużego ścisku?
  • Czy oświetlenie w kurniku jest odpowiednie?
  • Czy słońce w kurniku nie powoduje powstawania jaskrawych plam światła, przez które wystające pióra kur mogą stać się prowokujące dla innych kur?
  • Czy grzędy w kurniku pozwalają na swobodne poruszanie się?
  • Czy gniazda są stabilne i kury mogą w nim spokojnie odpocząć?
  • Czy podłoże do grzebania, dziobania i kąpieli piaskowych jest odpowiednie?
  • Czy w okolicy nie grasuje jakiś drapieżnik?
  • Czy kury mają w ciągu dnia „zajęcie”?